VESPERNA

"Naif Tasarım yalnızca bir tasarım ofisi kimliği ile değil; duyguları, tepkileri ve fikirleri olan bir "hareket" olma arzusuyla tarihten, sanattan, insandan ve doğadan aldığı ilhamla çalışır.

Naif, herhangi bir tasarım akımına bağlı kalmadan; hayatın değişkenlerine göre şekillenir, dönüşür, evrilir."


"Naif Design is not only a design office. It represents a movement within the industry to design as a response to art,history, nature, and ideas.

Not confined to institutionalized design concepts, Naif grows and evolves according to changing needs of a life."